Skip and go to content
Terug naar Nieuws

11 jan 2023

Dit is niet nieuw. Maar toch.

Hoe we problemen voorkomen tijdens uitvoering.

Architect Lier2

Tijdens de duur van een bouwproject kan er veel mislopen. De horrorverhalen zijn legio. Misverstanden zijn haast onvermijdelijk. Bij Ben Martens Architecten voorkomen we het leeuwendeel van deze problemen dankzij een grondige voorbereiding. Dat doen we in de vorm van de opmaak van een aanbestedingsdossier. Het aanbestedingsdossier omvat de voorbereiding van de uitvoering van het project. Het belang van de aanbestedingsfase is niet te onderschatten. Iedereen weet dat een goede voorbereiding het halve werk is. Wat ons betreft is die fase cruciaal voor een vlot verloop van de werf. De fase wordt onder geen beding geminimaliseerd.

 

Als architecten maken we de plannen, lastenboek en meetstaat op. Aanvullend stellen verschillende externe adviseurs elk hun adviezen op. Denk aan de ingenieur stabiliteit, de EPB- en ventilatieverslaggever, de veiligheidscoördinator,... . Door deze adviezen vooraf op te vragen voorkomen we onaangename verrassingen en meerkosten tijdens de uitvoering.

Om het aanbestedingsdossier correct en volledig te kunnen opmaken overlopen we samen met onze klant een uitgebreide checklist. Er moeten immers nog veel beslissingen worden genomen die eerder niet aan bod zijn gekomen.

Na het overlopen van de checklist en het ontvangen van de externe studies gaan we aan de slag om het aanbestedingsdossier te finaliseren We maken nu de plannen, een administratief en technisch lastenboek, een meetstaat,… .

Het administratief lastenboek beschrijft de rechten en plichten van de partijen voor de uitvoering en omvat onder andere contractuele bepalingen met de aannemers over de aanneming, de uitvoering en de kostprijs, de uitvoeringstermijn, eventuele boetes en waarborgen, enz.

Het technische lastenboek omschrijft alle bijzonderheden van het gebouw, de ligging, de aard van de werken, de uitvoering, de kwaliteit en de verwerking van materialen.

In de meetstaat staan de hoeveelheden van alle materialen die gebruikt zullen worden. De afspraken over de manier van opmeten worden opgenomen in het technisch lastenboek. Correcte afspraken hierover maken ook hier goede vrienden.

 

Op basis van alle informatie in het aanbestedingsdossier zijn de aannemers in staat een gedetailleerde prijsofferte op te maken. Op grond van de ontvangen offertes maken wij een objectieve prijsvergelijking op. Die prijsvergelijking en andere meer subjectieve parameters maken dat jullie een doordachte keuze kunnen maken.

Tot slot adviseren we bij de opmaak van het contractvoorstel tussen jullie en de aannemer en hebben we er alles aan gedaan om problemen tijdens de uitvoering te voorkomen.

Architect Lier2