Skip and go to content

Op zoek naar een architect in Mechelen?

Ben Martens Architecten is jouw architect voor het bouwen of verbouwen van je woning in Mechelen.

Ben Martens Architecten heeft als architect én interieurarchitect heel wat ervaring in Mechelen. We bouwden verschillende nieuwbouwwoningen in de verkaveling Papenhof aan de rand van de stad.
In de verkaveling Papenhof bouwden we heel diverse woningen. Alle percelen bouwgrond waren telkens circa 7 meter breed. We ontdekten dat er op gelijkaardige percelen, met gelijkaardige bouwvoorschriften, heel divers gebouwd kan worden.
We gaan als architect samen met onze klant op zoek naar de juiste oplossing en zoeken een formule die is afgestemd op jouw wensen en noden.

AP1W6506

Moderne rijwoning in Mechelen

Deze woning is apart. Hier hebben we ons als architecten kunnen uitleven. Onze klant zag de meerwaarde om zowel architectuur als interieur door ons te laten uitwerken. Het resultaat van deze geïntegreerde aanpak is mooier, uniformer en beter dan wanneer de focus louter op architectuur ligt.

BMA Info

Split-level Bijna EnergieNeutrale (BEN) rijwoning

Het valt onmiddellijk op dat dit geen gewone woning is. Het gaat om een split-level-woning.
De ruimtelijkheid van de verschillende niveau’s valt onmiddellijk op. De niveauverschillen bieden ons als ontwerper extra mogelijkheden. De keuken is extra hoog en vormt de kern van de woning. Het is een echte leefkeuken. De zithoek is enkele treden boven de keuken verheven. Op die manier creëren we een aparte plek. De zithoek is hier uitermate gezellig en knus en vormt een rustpunt in de woning.

Van thuis uit werken wordt een stuk aangenamer vanop een leuke werkplek met zicht op de tuin. Ook hier werd voor gezorgd. Onze interieurarchitecten hebben oog voor zowel praktische inrichting als sfeer en gezelligheid.

De kinderkamers en speelhoek bevinden zich half ondergronds... De trap en de vide die dit alles verbindt neemt een prominente plaats in.

Veelgestelde vragen

1) Met welke (bijkomende) kosten moeten we nog rekening houden?

Voor je begint met bouwen of verbouwen weet je best waaraan je begint. Het zou wel eens kunnen dat dit één van de belangrijkste investeringen uit je leven is. Daarom dit overzicht.
Na de aankoop van een bouwgrond of een gebouw (met alle kosten die daaraan verbonden zijn) begint het pas.

Een overzicht van de drie voornaamste kosten:
• De bouwkost
• Het ereloon van de architect
• De btw

Aanvullend maar daarom niet minder belangrijk zijn er nog verschillende andere kosten:
• Stabiliteitsstudie
• EPB-verslaggeving
• Ventilatieverslaggeving
• Veiligheidscoördinatie
• Sondering
• Bodemonderzoek
• Lichtstudie
• Energiestudie
• Plaatsbeschrijvingen
• …

En tot slot – voorzie je een reservebudget?

Wanneer je kiest voor Ben Martens Architecten gebeurt al tijdens het kennismakingsgesprek een eerste aftoetsing tussen het budget en jullie wensen. Beide moeten verenigbaar zijn alvorens we van start kunnen gaan. We helpen jullie daar graag bij.

2) Welke EPB-eisen zijn van toepassing?

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor 'Energieprestatie en Binnenklimaat'.

De energieprestatieregelgeving (EPB-regelgeving) is van toepassing op gebouwen
• die geklimatiseerd worden (dus verwarmd of gekoeld);
• en waarvoor een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een melding wordt gedaan.

Aan welke energienormen voldaan moeten worden, hangt af van verschillende factoren.
Bovendien worden de EPB-normen regelmatig herzien. De meest recente en correcte info vind je meestal op volgende websites:
https://www.vlaanderen.be/epb-eisen
https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen

Heb je nog vragen of nood aan advies? Ben Martens beantwoordt al jouw vragen.