Skip and go to content
Terug naar Nieuws

02 okt 2023

Belangrijke updates in de hemelwaterverordening van oktober 2023

Scherm­Afbeelding 2023 10 23 Om 11.38.54

We willen u graag op de hoogte brengen van belangrijke veranderingen in de hemelwaterverordening die van kracht zijn sinds 2 oktober 2023. Hoewel de bestaande maatregelen gehandhaafd blijven, zijn er aanzienlijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het toepassingsgebied en de voorwaarden van de verordening.

Voorheen was de hemelwaterverordening alleen van toepassing op nieuwbouw, sloop, heropbouw en uitbreidingen met een oppervlakte groter dan 40m2. Nu geldt de verordening echter voor alle bouwprojecten, ongeacht hun oppervlakte. Dit betekent dat een aanzienlijk groter aantal woningen nu verplicht is om een hemelwaterput te voorzien.

In het verleden was de minimale vereiste vaak een regenwaterput van 5000 liter. Vandaag wordt de grootte van de hemelwaterput bepaald door het dakoppervlak van de woning. Hoe groter het dak, hoe groter de vereiste omvang van de regenwaterput. Bovendien moet het opgevangen regenwater altijd worden hergebruikt, bijvoorbeeld voor toiletspoeling, de wasmachine en tuinbesproeiing. Als hergebruik niet mogelijk is, moet het overtollige regenwater geïnfiltreerd worden in de ondergrond. Infiltratie is verplicht, tenzij het perceel kleiner is dan 120m2, waarbij bovengrondse infiltratie in de vorm van een kom, bekken of wadi vereist is.

Zowel daken van overdekte constructies als verharde oppervlakken moeten worden aangesloten op de hemelwaterput, infiltratievoorziening of buffervoorziening. Let op dat deze aansluiting niet vereist is als er extra leidingen moeten worden geïnstalleerd onder of door bestaande gebouwen.

Deze nieuwe hemelwaterverordening heeft als doel om duurzaam waterbeheer te bevorderen en het hergebruik van regenwater te stimuleren. Mocht u meer informatie nodig hebben of vragen hebben over de hemelwaterverordening, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan altijd klaar om u te helpen.