Skip and go to content
Terug naar Nieuws

09 jan 2024

Wat met asbest wanneer ik ga verbouwen?

Is een asbestattest verplicht?

Immopass Asbestattest

Vanaf 23 november 2022 is het asbestattest verplicht bij verkoop van een woning of gebouw ouder dan 2001. Met de invoering van het asbestattest krijgen ook residentiële gebouwen een verplichte asbestinventarisatie opgelegd (met als resultaat ‘veilig’ of ‘onveilig’). Voor niet-residentiële gebouwen gold dit sinds 1995 in het geval een werkgever er werknemers tewerkstelt (Codex over het Welzijn op het werk). Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een gebouw van voor 2001 over een asbestattest beschikken. 

Let wel, de inventarisatie voor een asbestattest verloopt standaard op niet-destructieve manier. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen, tenzij de opdrachtgever (vorige eigenaar) dat heeft gevraagd aan de asbestdeskundige. Dus het kan zijn dat niet alle asbestmaterialen die aanwezig zijn in de woning worden gedetecteerd.

In een asbestveilige woning of gebouw mag dus nog asbest aanwezig zijn, zolang het maar geen risico vormt. Een woning asbestvrij maken, is ideaal maar niet verplicht, en zal ongetwijfeld meer kosten met zich meebrengen.

Immopass Asbestattest