Skip and go to content
Terug naar Nieuws

06 jul 2023

Welke EPB-regels veranderen er in 2025

56Que Signifie Peb (1)

Een bouwproject is onderhevig aan EPB-eisen wanneer enerzijds een stedenbouwkundige vergunning of een melding nodig is, en anderzijds wanneer het gebouw verwarmd of gekoeld moet worden. Aan welke energienormen voldaan moeten worden, hangt af van de aard en de plaats van de werken.
De energienormen worden regelmatig herbekeken en verbeterd. De meest recente en correcte info kan je vinden op de volgende websites: klik hier voor de huidige eisen. Klik hier voor de vereisten vanaf 2025.

56Que Signifie Peb (1)