Skip and go to content

Energetische renovatie in Hove

tijd voor een update

2021

AP1W9049

Deze woning werd gebouwd omstreeks 1975 en was stilaan aan een grondige renovatie toe.

Er werd met de opdrachtgever een duidelijk plan van aanpak opgesteld:

 • Wat willen we bereiken?
 • Bestaande toestand analyseren
 • Conceptbepaling (mede i.f.v. budget)
 • Timing en fasering van de werken
 • Uitwerken details
 • Uitvoering
 • Evaluatie

Het doel van de renovatie bleek (naast het verhelpen van enkele kleinere problemen) drieledig:

 • energie sparen
 • comfort verhogen (zonder meer energie te verbruiken)
 • meerwaarde creëren voor woning (met het oog op herverkoop)

De renovatie werd opgevat als een (grotendeels) ‘energetische renovatie’. Een energetische renovatie verloopt best volgens de principes van de ‘Trias Energetica’.

 • Stap 1: Netto energiebehoefte minimaliseren door minimaliseren van warmteverliezen (=isoleren) en optimaliseren van warmtewinsten.
 • Stap 2: Duurzame energiebronnen op een economisch verantwoorde manier integreren
 • Stap 3: Installaties voor verwarming en ventilatie optimaliseren om de resterende energiebehoefte te dekken.

Het spreekt voor zich dat in deze woning het minimaliseren van de warmteverliezen en dus het aanbrengen van isolatie de prioriteit was. Dat mag echter niet onbezonnen gebeuren. Het onbezonnen aanbrengen van isolatie kan in sommige gevallen nieuwe problemen veroorzaken… bestaande koudebruggen zouden bijvoorbeeld plots (nog) problematisch(er) kunnen worden; niet alle isolatie is economisch gezien even zinvol; de energetische renovatie kan aangegrepen worden om andere problemen eindelijk aan te pakken;…

Uiteindelijk werd naast verschillende kleinere ingrepen volgende zaken aangepakt:

 • Vervangen van de bestaand parement waarbij de spouw werd geïsoleerd. Het buitenschrijnwerk bleef behouden.
 • Isoleren van het dak en/of plafonds.
 • Isoleren van de vloer in de leefruimten.
DSF7796

Contacteer ons vandaag

Bel of mail ons voor een verkennend gesprek. We bespreken jullie dromen, verwachtingen en onze manier van werken.